Kontaktinformācija

SIA "Zalktis Programmas"
Reģ.Nr. 45403013991
PVN reģistr.Nr. LV45403013991
Juridiskā un biroja adrese: Bērzu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Konts LV18 UNLA 0050 0048 08429 SEB bankā, SWIFT kods UNLALV2X.


Valdes loceklis, Bc. oec. Ainārs
Kontaktējiet ar dažādiem jautājumiem pa e-pastu: [email protected]


Konsultants Andris
Kontaktējiet par Zalktis un Krivulis lietošanu
pa tālruni 26144130 vai pa e-pastu [email protected]

Pasūtījumus sūtiet pa e-pastu [email protected]


Kontaktforma

Aizpildītās kontaktformas dati tiek nosūtīti uz SIA "Zalktis Programmas" e-pastu.